Helsingin asemakaavat yhteisenä tietovarantona. KiraDigi-hankkeen loppuraportti.

Helsingin kaupungin toteuttamassa hankkeessa (6.6.2017 - 1.6.2018) kehitettiin digitaalista tietomallia, jonka avulla kaavatietoa on entistä helpompaa käsitellä.

Nykytilassa kaavatiedon louhiminen, jalostaminen ja siirtäminen eri kaavavaiheissa sisältää niin tiedostojen hallintaa kuin silmin tulkittavan tiedon siirtoa jatkokäyttöön. Jatkokäsittelyt ovat paitsi työläitä myös sisältävät virheiden tai virhetulkinnan mahdollisuuksia. Kehittämällä kaavatietoa voidaan varmistaa paremmin tiedon yhteentoimivuutta ja luetettavuutta reaaliaikaisesti riippumatta kaavaprosessin vaiheesta.

Hankkeen tarkoituksena on asemakaavojen tiedonhallinnan kehittäminen niin, että tieto palvelee mahdollisimman hyvin kaikkia maankäytön suunnittelun vaiheita ja parantaa tiedon yhteentoimivuutta niin käsitteiltään, rakenteiltaan, tekniseltä jakelumuodoltaan kuin revisioiden hallinnan kannalta. Tiedonhallinnan kehittämisellä pyritään saamaan maankäyttötiedon elinkaari hallituksi kaikkien osapuolien näkökulmasta ja mahdollistamaan laadukkaan ja luotettavan tiedon hyödyntäminen teknisesti nykyaikaisten avointen rajapintojen kautta läpi koko maankäytön suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon arvoketjun.

Lisätietoja hankkeesta: Tiina Mehtonen (tiina.mehtonen@hel.fi), Teija Soini (teija.soini@hel.fi)

Asemakaavan kantaluonti ja Fme-prosessit: https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus

Aineistolinkit (11)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston tyyppi Interoperability tools
Korkean lisäarvon tietoaineistokategoria
Ylläpitäjä Teija Soini
Ylläpitäjän sähköpostiosoite Teija Soini
Ylläpitäjän verkkosivu www.hel.fi
Omistaja
Sisältötyyppi
Maantieteellinen kattavuus
Lisätietoa verkossa
  1. https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus
  2. https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs
  3. https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms
  4. http://www.kiradigi.fi/kokeiluhankkeet/kokeiluhankkeet/helsingin-asemakaavan-digitalisointi.html
Lähde
Laatija Teija Soini
Laatijan sähköpostiosoite Teija Soini
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
comments powered by Disqus
loppuraportti
Lisenssiä ei ole määritelty
Anna palautetta
Aineistolinkin laatu
Metatietojen laatu

Helsingin asemakaavat yhteisenä tietovarantona. KiraDigi-hankkeen loppuraportti.

Seuraajat
0
Viimeiset 30 päivää, päivitetään päivittäin
Latauksia vuonna 2018: 242
Sivunäyttöjä kaikkiaan: 285
Latauksia kaikkiaan: 164
Viimeksi muokattu: 17.09.2018
Luotu: 20.08.2018

Näytä muutoshistoria >