Helsingin asemakaavat yhteisenä tietovarantona. KiraDigi-hankkeen loppuraportti.

Helsingin kaupungin toteuttamassa hankkeessa (6.6.2017 - 1.6.2018) kehitettiin digitaalista tietomallia, jonka avulla kaavatietoa on entistä helpompaa käsitellä.

Nykytilassa kaavatiedon louhiminen, jalostaminen ja siirtäminen eri kaavavaiheissa sisältää niin tiedostojen hallintaa kuin silmin tulkittavan tiedon siirtoa jatkokäyttöön. Jatkokäsittelyt ovat paitsi työläitä myös sisältävät virheiden tai virhetulkinnan mahdollisuuksia. Kehittämällä kaavatietoa voidaan varmistaa paremmin tiedon yhteentoimivuutta ja luetettavuutta reaaliaikaisesti riippumatta kaavaprosessin vaiheesta.

Hankkeen tarkoituksena on asemakaavojen tiedonhallinnan kehittäminen niin, että tieto palvelee mahdollisimman hyvin kaikkia maankäytön suunnittelun vaiheita ja parantaa tiedon yhteentoimivuutta niin käsitteiltään, rakenteiltaan, tekniseltä jakelumuodoltaan kuin revisioiden hallinnan kannalta. Tiedonhallinnan kehittämisellä pyritään saamaan maankäyttötiedon elinkaari hallituksi kaikkien osapuolien näkökulmasta ja mahdollistamaan laadukkaan ja luotettavan tiedon hyödyntäminen teknisesti nykyaikaisten avointen rajapintojen kautta läpi koko maankäytön suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon arvoketjun.

Lisätietoja hankkeesta: Tiina Mehtonen (tiina.mehtonen@hel.fi), Teija Soini (teija.soini@hel.fi)

Asemakaavan kantaluonti ja Fme-prosessit: https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. teija.soini@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu www.hel.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus
  2. https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs
  3. https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms
  4. http://www.kiradigi.fi/kokeiluhankkeet/kokeiluhankkeet/helsingin-asemakaavan-digitalisointi.html
Maantieteellinen kattavuus
Viimeksi muokattu 15.06.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 20.08.2018