Helsingin asemakaavat yhteisenä tietovarantona. KiraDigi-hankkeen loppuraportti.

Helsingin kaupungin toteuttamassa hankkeessa (6.6.2017 - 1.6.2018) kehitettiin digitaalista tietomallia, jonka avulla kaavatietoa on entistä helpompaa käsitellä.

Nykytilassa kaavatiedon louhiminen, jalostaminen ja siirtäminen eri kaavavaiheissa sisältää niin tiedostojen hallintaa kuin silmin tulkittavan tiedon siirtoa jatkokäyttöön. Jatkokäsittelyt ovat paitsi työläitä myös sisältävät virheiden tai virhetulkinnan mahdollisuuksia. Kehittämällä kaavatietoa voidaan varmistaa paremmin tiedon yhteentoimivuutta ja luetettavuutta reaaliaikaisesti riippumatta kaavaprosessin vaiheesta.

Hankkeen tarkoituksena on asemakaavojen tiedonhallinnan kehittäminen niin, että tieto palvelee mahdollisimman hyvin kaikkia maankäytön suunnittelun vaiheita ja parantaa tiedon yhteentoimivuutta niin käsitteiltään, rakenteiltaan, tekniseltä jakelumuodoltaan kuin revisioiden hallinnan kannalta. Tiedonhallinnan kehittämisellä pyritään saamaan maankäyttötiedon elinkaari hallituksi kaikkien osapuolien näkökulmasta ja mahdollistamaan laadukkaan ja luotettavan tiedon hyödyntäminen teknisesti nykyaikaisten avointen rajapintojen kautta läpi koko maankäytön suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon arvoketjun.

Lisätietoja hankkeesta: Tiina Mehtonen (tiina.mehtonen@hel.fi), Teija Soini (teija.soini@hel.fi)

Asemakaavan kantaluonti ja Fme-prosessit: https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus

Dataresurser

Mer information

Collection Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
Ansvarig Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Den ansvarigas e-post
  1. teija.soini@hel.fi
Den ansvarigas webbplats www.hel.fi
Länkar till mer information
  1. https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus
  2. https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs
  3. https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms
  4. http://www.kiradigi.fi/kokeiluhankkeet/kokeiluhankkeet/helsingin-asemakaavan-digitalisointi.html
Geografisk täckning
Last modified 15.06.2020
Visa ändringslogg
Created on 20.08.2018

Give feedback

comments powered by Disqus