Helsingin asemakaavat yhteisenä tietovarantona. KiraDigi-hankkeen loppuraportti.


Helsingin kaupungin toteuttamassa hankkeessa (6.6.2017 - 1.6.2018) kehitettiin digitaalista tietomallia, jonka avulla kaavatietoa on entistä helpompaa käsitellä.

Nykytilassa kaavatiedon louhiminen, jalostaminen ja siirtäminen eri kaavavaiheissa sisältää niin tiedostojen hallintaa kuin silmin tulkittavan tiedon siirtoa jatkokäyttöön. Jatkokäsittelyt ovat paitsi työläitä myös sisältävät virheiden tai virhetulkinnan mahdollisuuksia. Kehittämällä kaavatietoa voidaan varmistaa paremmin tiedon yhteentoimivuutta ja luetettavuutta reaaliaikaisesti riippumatta kaavaprosessin vaiheesta.

Hankkeen tarkoituksena on asemakaavojen tiedonhallinnan kehittäminen niin, että tieto palvelee mahdollisimman hyvin kaikkia maankäytön suunnittelun vaiheita ja parantaa tiedon yhteentoimivuutta niin käsitteiltään, rakenteiltaan, tekniseltä jakelumuodoltaan kuin revisioiden hallinnan kannalta. Tiedonhallinnan kehittämisellä pyritään saamaan maankäyttötiedon elinkaari hallituksi kaikkien osapuolien näkökulmasta ja mahdollistamaan laadukkaan ja luotettavan tiedon hyödyntäminen teknisesti nykyaikaisten avointen rajapintojen kautta läpi koko maankäytön suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon arvoketjun.

Lisätietoja hankkeesta: Tiina Mehtonen (tiina.mehtonen@hel.fi), Teija Soini (teija.soini@hel.fi)

Asemakaavan kantaluonti ja Fme-prosessit: https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus

Dataresurser (11)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus
  2. https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs
  3. https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms
  4. http://www.kiradigi.fi/kokeiluhankkeet/kokeiluhankkeet/helsingin-asemakaavan-digitalisointi.html
Typ av datamängd Interoperability tools
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Teija Soini
Den ansvarigas e-post teija.soini@hel.fi
Den ansvarigas webbplats www.hel.fi
comments powered by Disqus