Liikennesuunnitelman rakennemalli v. 0.1

URL: https://www.avoindata.fi/data/dataset/526b93c7-623b-495c-9d6e-b7203fdb0269/resource/a61a0b79-374b-4bfe-ad39-808b6fdf8ee0/download/liikennesuunnitelma_rakennemalli.pdf

Helsingin tavoitteena on koota maankäytön suunnitelmien kokonaisuus yhdeksi loogiseksi maankäytön suunnittelumalliksi. Näkemyksemme mukaan tiedot on rakenteistettava (tiedon malli) ja saatettava koneluettavaan muotoon tietokantaan, jotta kaikki tieto on hyödynnettävissä ja jalostettavissa läpi koko arvoketjun.

Liikennesuunnittelu on osa yhteiskunnan ja maankäytön suunnittelua. Liikennesuunnittelussa otetaan huomioon kaikki käyttäjäryhmät: jalankulkijat ml. erityisryhmät, pyöräilijät, joukkoliikenne, jakeluliikenne ja ajoneuvoliikenne. Asemakaavoituksen yhteydessä tehtävällä liikennesuunnittelulla määritetään alueiden yhteystarpeet ja eri liikennemuotojen tilatarpeet, jotta kaavassa voidaan rajata riittävät alueet liikennekäyttöä varten tavoitteena turvallinen, toimiva ja viihtyisä liikkumisympäristö. Kadun ja myös siihen liittyvien varusteiden on mahduttava kaavassa varatulle katualueelle. Asemakaavan liikennesuunnittelun yhteydessä laaditaan myös ohjeelliset suunnitelmat pelastus- ja huoltoreiteistä.

Liikennesuunnitelman rakenteistus: Helsinki/Minna Leinonen

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty
17. syyskuu, 2018
Luotu
17. syyskuu, 2018
Muoto
PDF
Lisenssi
Lisenssiä ei ole määritelty
Päivittymisväli
None

Tekniset lisätiedot

Nimi
Liikennesuunnitelman rakennemalli v. 0.1
Tiedostokoko
490033
Sijaintikoordinaattien muoto
clean
SHA256
1755f3974a69ef9271e7f409d797d5269a76ce640d073ec3ccc5e1ed53521bc6