Liikennesuunnitelman rakennemalli v. 0.1

URL: https://www.avoindata.fi/data/dataset/526b93c7-623b-495c-9d6e-b7203fdb0269/resource/a61a0b79-374b-4bfe-ad39-808b6fdf8ee0/download/liikennesuunnitelma_rakennemalli.pdf

Helsingin tavoitteena on koota maankäytön suunnitelmien kokonaisuus yhdeksi loogiseksi maankäytön suunnittelumalliksi. Näkemyksemme mukaan tiedot on rakenteistettava (tiedon malli) ja saatettava koneluettavaan muotoon tietokantaan, jotta kaikki tieto on hyödynnettävissä ja jalostettavissa läpi koko arvoketjun.

Liikennesuunnittelu on osa yhteiskunnan ja maankäytön suunnittelua. Liikennesuunnittelussa otetaan huomioon kaikki käyttäjäryhmät: jalankulkijat ml. erityisryhmät, pyöräilijät, joukkoliikenne, jakeluliikenne ja ajoneuvoliikenne. Asemakaavoituksen yhteydessä tehtävällä liikennesuunnittelulla määritetään alueiden yhteystarpeet ja eri liikennemuotojen tilatarpeet, jotta kaavassa voidaan rajata riittävät alueet liikennekäyttöä varten tavoitteena turvallinen, toimiva ja viihtyisä liikkumisympäristö. Kadun ja myös siihen liittyvien varusteiden on mahduttava kaavassa varatulle katualueelle. Asemakaavan liikennesuunnittelun yhteydessä laaditaan myös ohjeelliset suunnitelmat pelastus- ja huoltoreiteistä.

Liikennesuunnitelman rakenteistus: Helsinki/Minna Leinonen

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Last updated
September 17, 2018
Created
September 17, 2018
Format
PDF
License
License Not Specified
Update Frequency
None

Technical extra information

Name
Liikennesuunnitelman rakennemalli v. 0.1
Size
490033
Coordinate system
clean
SHA256
1755f3974a69ef9271e7f409d797d5269a76ce640d073ec3ccc5e1ed53521bc6