Kuntalaisen modernit digitaaliset asiakaspalvelut yhdessä kehittäen (MODA)

OUTO - Oulu ihmislähtöistä asiakaspalvelua yhdessä kehittäen

From the dataset abstract

MODA oli Valtiovarainministeriön rahoituksella 26.2.2020-30.11.2021 toteutettu Oulun ja Jyväskylän yhteishanke, jossa toteutettiin asiakaspalveluita digitaalisuutta hyödyntäen.

MODA tulee sanoista: Kuntalaisen modernit digitaaliset asiakaspalvelut yhdessä kehittäen. Yhdessä kehittämistä tapahtui useilla tasoilla: kahden kaupungin välillä, molempien kaupunkien sisäisessä poikkihallinnollisessa työskentelyssä ja yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Hankkeessa keskeisessä roolissa olivat yhdessä toteutetut pilotit, joissa kokeiltiin uusia digitaalisuutta hyödyntäviä toimintamalleja ja ratkaisuja. Hankkeen kokemukset ja tulokset jaetiin osallistujakuntien kesken ja myös valtakunnallisesti.

Source: Kuntalaisen modernit digitaaliset asiakaspalvelut yhdessä kehittäen (MODA)

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format MP4
Size 115125795
Temporal Coverage -
Data last updated 29 November 2021
Metadata last updated 29 November 2021
Created 29 November 2021
SHA256 8263eac0d62483a9019ce41b773afbfec044e50800ba7cd356fd45f7ce1d1cfe