Laivaliikenteen aiheuttama rantaeroosio 2007

Aineisto on paikkatietomallinnusten avulla tuotettu arvio suurten laivojen aiheuttamasta rantaeroosiosta väylien varrelle jäävillä rannoilla. Sen tuottamiseen on käytetty ainoastaan olemassa olevia paikkatietoaineistoja, eikä kenttäverifiointia ole suoritettu. Saadut tulokset on luokiteltu järkeväksi katsotulla tavalla luokkiin 1 (eroosio vähäistä) - 5 (eroosio voimakasta). Aineiston on tuottanut Metsähallitus (2007) ja se on koostettu Interreg IIIB -rahoitteisen BALANCE-projektin yhteydessä. Alueellinen kattavuus: Turku - Tukholma syväväylän rannat välillä Turku - Lövskärs fjärden.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Maintainer email
  1. kirjaamo@metsa.fi
Last modified 20.06.2024
Show change log
Created on 12.12.2007