Laivaliikenteen aiheuttama rantaeroosio 2007

Aineisto on paikkatietomallinnusten avulla tuotettu arvio suurten laivojen aiheuttamasta rantaeroosiosta väylien varrelle jäävillä rannoilla. Sen tuottamiseen on käytetty ainoastaan olemassa olevia paikkatietoaineistoja, eikä kenttäverifiointia ole suoritettu. Saadut tulokset on luokiteltu järkeväksi katsotulla tavalla luokkiin 1 (eroosio vähäistä) - 5 (eroosio voimakasta). Aineiston on tuottanut Metsähallitus (2007) ja se on koostettu Interreg IIIB -rahoitteisen BALANCE-projektin yhteydessä. Alueellinen kattavuus: Turku - Tukholma syväväylän rannat välillä Turku - Lövskärs fjärden.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Administratörens e-post
  1. kirjaamo@metsa.fi
Senast redigerat 20.06.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 12.12.2007