Finnish Bird Atlas

Lintuatlaksen tavoitteena on selvittää Suomen pesimälintulajien levinneisyydet sekä tutkia lajien levinneisyyksien muutoksia. Lintulajien esiintymistieto on kerätty 10x10 km2 yhtenäiskoordinaatistoruuduista koko Suomesta vuosina 1974–79 (1. atlas), 1986–89 (2. atlas), 2006–2010 (3. atlas) ja 2022-2025 (4. atlas).

1.-3. atlaksen aineisto on saatavilla CSV-tiedostoina yhtenäiskoordinaattiruuduittain, 4. atlaksen aineiston on saatavilla yksittäisinä havaintoina Laji.fi-portaalin kautta sekä lajikarttoina atlaksen tulospalvelun kautta (lintuatlas.fi).

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer FinBIF and Finnish Museum of Natural History Luomus
Maintainer email
  1. helpdesk@laji.fi
Maintainer website https://laji.fi
Links to additional information
  1. https://lintuatlas.fi
  2. https://laji.fi/about/5651
Update frequency
Last modified 09.02.2023
Show change log
Created on 21.02.2015