Finnish Bird Atlas

Lintuatlaksen tavoitteena on selvittää Suomen pesimälintulajien levinneisyydet sekä tutkia lajien levinneisyyksien muutoksia. Lintulajien esiintymistieto on kerätty 10x10 km2 yhtenäiskoordinaatistoruuduista koko Suomesta vuosina 1974–79 (1. atlas), 1986–89 (2. atlas) ja 2006–2010 (3. atlas).

Resources (4)

Additional Info

Maintainer email
  1. www@luomus.fi
Maintainer website https://www.luomus.fi
Links to additional information
  1. https://lintuatlas.fi
  2. https://laji.fi/about/5651
  3. https://luomus.fi/fi/lintuatlas
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Last modified 25.11.2021
Show change log
Created on 21.02.2015

Give feedback

comments powered by Disqus