Lintuatlas

Lintuatlaksen tavoitteena on selvittää Suomen pesimälintulajien nykyiset levinneisyydet sekä tutkia lajien levinneisyyksien muutoksia. Lintulajien esiintymistieto on kerätty 10x10 km2 yhtenäiskoordinaatistoruuduista koko Suomesta vuosina 1974–79 (1. atlas), 1986–89 (2. atlas) ja 2006–2010 (3. atlas).

Resources (3)

Additional Info

Field Value
Tags
Collection type Open data
High value dataset category
Maintainer Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Helsingin yliopisto
Maintainer email Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Helsingin yliopisto
Maintainer website
Owner
Content type
Geographical coverage
Links to additional information
  1. http://atlas3.lintuatlas.fi/taustaa/kaytto
  2. http://atlas3.lintuatlas.fi/
Source
Author Mikko Heikkinen
Author email Mikko Heikkinen
Update frequency
Valid from
Valid till
comments powered by Disqus
Open Data
Other
Feedback
Resource Quality
Metadata Quality

Lintuatlas

Followers
0
Last 30 days, updated daily
All time visits: 262
All time downloads: 89
Last Modified: 15.01.2018
Created: 21.02.2015

Show change log >