Lintuatlas


Lintuatlaksen tavoitteena on selvittää Suomen pesimälintulajien nykyiset levinneisyydet sekä tutkia lajien levinneisyyksien muutoksia. Lintulajien esiintymistieto on kerätty 10x10 km2 yhtenäiskoordinaatistoruuduista koko Suomesta vuosina 1974–79 (1. atlas), 1986–89 (2. atlas) ja 2006–2010 (3. atlas).

Dataresurser (3)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
  1. ja 2. lintuatlaksen aineistoa saa käyttää Creative Commons Nimeä 3.0 -lisenssin mukaisesti. http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.fi

  2. lintuatlaksen lajinkuvaustekstejä ja lajikarttoja saa käyttää Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Tarttuva -lisenssin mukaisesti. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fi

Lisenssien mukaan lähde ja käytetty lisenssi on mainittava. Suositus lähteen mainitsemiseksi on osoitteessa http://atlas3.lintuatlas.fi/taustaa/kaytto

Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. http://atlas3.lintuatlas.fi/taustaa/kaytto
  2. http://atlas3.lintuatlas.fi/
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Helsingin yliopisto
Den ansvarigas e-post www@luomus.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus