Lintuatlas

Lintuatlaksen tavoitteena on selvittää Suomen pesimälintulajien levinneisyydet sekä tutkia lajien levinneisyyksien muutoksia. Lintulajien esiintymistieto on kerätty 10x10 km2 yhtenäiskoordinaatistoruuduista koko Suomesta vuosina 1974–79 (1. atlas), 1986–89 (2. atlas) ja 2006–2010 (3. atlas).

Dataresurser (4)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. www@luomus.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.luomus.fi
Länkar till mer information
  1. https://lintuatlas.fi
  2. https://laji.fi/about/5651
  3. https://luomus.fi/fi/lintuatlas
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 25.11.2021
Visa ändringslogg
Created on 21.02.2015

Give feedback

comments powered by Disqus