Lounaistiedon karttapalvelun WMS-rajapinnat

Aineisto sisältää listauksen Lounaistiedon karttapalvelun WMS-rajapinnoista.

Aineiston sarake-erotin on puolipiste, rivierotin on rivinvaihto (CRLF) ja merkistökoodaus on UTF-8.

Kentät:

  • Tiedontuottaja
  • Rajapinta (Aineiston nimi)
  • URL
  • Nimi (dataset_name)

Aineisto on siirretty Lounaistiedon dataportaalista.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer Varsinais-Suomen liitto
Maintainer email
  1. info@lounaistieto.fi
Maintainer website www.lounaistieto.fi
Geographical coverage
Last modified 30.08.2023
Show change log
Created on 07.08.2023