Magneettinen korkealentoaineisto


Sisältää 1 km x 1 km aeromagneettisen anomaliaverkoston, joka on tuotettu GTK:ssa vuosina 1951-1972 ensimmäisen kansallisen aeromagneettisen tutkimusohjelman puitteissa. Anomalia arvot on muutettu absoluuttisiksi arvoiksi IGRF-1965.0 ja absoluuttisiksi magneettisiksi anomalia-arvoiksi DGRF-65 (Definite International Geomagnetic Reference Field 1965) mukaan

Resources (1)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license

Aineistoa käytettäessä on aineiston tai sen osan sisältävän tai hyödyntävän palvelun yhteyteen liitettävä maininta alkuperäislähteestä ja aineistoversion vuosiluku, esimerkiksi: Magneettinen korkealentoaineisto © Geologian tutkimuskeskus 20xx

Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
  1. http://uusi.gtk.fi/export/sites/fi/tietopalvelut/hinnastot/GTK_aineistotuotelisenssi_2_v10.pdf
Collection type Open data
International benchmarks
State Active
Dataset maintainer Geologian tutkimuskeskus
Maintainer email geodata@gtk.fi
Maintainer website
comments powered by Disqus