Magneettinen korkealentoaineisto


Sisältää 1 km x 1 km aeromagneettisen anomaliaverkoston, joka on tuotettu GTK:ssa vuosina 1951-1972 ensimmäisen kansallisen aeromagneettisen tutkimusohjelman puitteissa. Anomalia arvot on muutettu absoluuttisiksi arvoiksi IGRF-1965.0 ja absoluuttisiksi magneettisiksi anomalia-arvoiksi DGRF-65 (Definite International Geomagnetic Reference Field 1965) mukaan

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen

Aineistoa käytettäessä on aineiston tai sen osan sisältävän tai hyödyntävän palvelun yhteyteen liitettävä maininta alkuperäislähteestä ja aineistoversion vuosiluku, esimerkiksi: Magneettinen korkealentoaineisto © Geologian tutkimuskeskus 20xx

Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. http://uusi.gtk.fi/export/sites/fi/tietopalvelut/hinnastot/GTK_aineistotuotelisenssi_2_v10.pdf
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Geologian tutkimuskeskus
Den ansvarigas e-post geodata@gtk.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus