MAKU-TOS: maakuntien tiedonohjauksen hallintamalli

Maakuntien tiedonohjauksen hallintamalli määrittelee, miten maakuntien tiedonohjausta ylläpidetään ja hallinnoidaan, jotta maakuntien yhteiselle tiedonohjaukselle asetetut tavoitteet toteutuvat ja pysyvät ajan tasaisina. Hallintamallin kuvaamisessa on huomioitu toimintaprosessit, tietovarannot, tietoaineistot ja tietojärjestelmät, sekä tiedonohjauksen kehittäminen ja ohjaus. Maakuntien tiedonohjauksen hallintamalli laadittiin maakuntien tiedonohjaussuunnitelma -projektin yhteydessä 2018-2019. Hallintamalli jäi osittain keskeneräiseksi kun maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu keskeytettiin maaliskuussa 2019.

Resources

Additional Info

Collection Interoperability Tools
Maintainer Valtiovarainministeriö
Maintainer email
  1. anneli.pekkanen@ely-keskus.fi
Last modified 18.11.2022
Show change log
Created on 07.06.2019