MAKU-TOS: dataförvaltningsmodell för datastyrningen i landskapen

Maakuntien tiedonohjauksen hallintamalli määrittelee, miten maakuntien tiedonohjausta ylläpidetään ja hallinnoidaan, jotta maakuntien yhteiselle tiedonohjaukselle asetetut tavoitteet toteutuvat ja pysyvät ajan tasaisina. Hallintamallin kuvaamisessa on huomioitu toimintaprosessit, tietovarannot, tietoaineistot ja tietojärjestelmät, sekä tiedonohjauksen kehittäminen ja ohjaus. Maakuntien tiedonohjauksen hallintamalli laadittiin maakuntien tiedonohjaussuunnitelma -projektin yhteydessä 2018-2019. Hallintamalli jäi osittain keskeneräiseksi kun maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu keskeytettiin maaliskuussa 2019.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
Administratör Valtiovarainministeriö
Administratörens e-post
  1. anneli.pekkanen@ely-keskus.fi
Senast redigerat 18.11.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 07.06.2019