Merikarvian kunnan ostolaskudata 1.7.2022-31.12.2022

Merikarvian kunnan ostolaskudata sisältää tavaroiden ja palvelujen, investointien, tarvike- ja kalustohankintojen sekä vuokrien ostolaskutiedot. Ostolaskudatasta on poistettu maksetut avustukset, lainat, eläkemaksut yms. ei-ostolaskuiksi määriteltävät maksut, liikesalaisuuksia sisältävät tiedot sekä henkilötietoja sisältävät ostolaskut.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer Merikarvia
Maintainer email
  1. kirjaamo@merikarvia.fi
Maintainer website https://merikarvia.fi/ostolaskudata/
Links to additional information
  1. https://merikarvia.fi/ostolaskudata/
Geographical coverage
Update frequency
Valid from 28.02.2023
Valid until 31.12.2023
Last modified 28.02.2023
Show change log
Created on 28.02.2023