Museotilasto

Museovirasto kerää ja julkaisee vuosittain museoalan toimialakohtaista tilastotietoa. Tilastotietoa kerätään Suomen ammatillisesti hoidetuilta museoilta. Vuosittaiset taulukot sisältävät museotilastoinnin piirissä tuotettua, pääsääntöisesti numeerista tietoa. Joissain tapauksissa mukana on myös tekstimuotoista tietoa. Näissä tapauksissa aineiston yhdenmukaisuutta ei välttämättä ole voitu taata.

Aineisto on ladattavissa csv- ja excel-muodoissa.

Tietotuoteselosteen voi ladata pdf-muodossa kohdasta lisätietoja.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer Museovirasto
Maintainer email
  1. museotilasto@nba.fi
Links to additional information
  1. https://www.museotilasto.fi/tiedostot/museovirasto/files/Tietotuoteseloste_Museotilasto%281%29.pdf
  2. http://www.nba.fi/fi/museoalan_kehittaminen/museotilastot
Last modified 15.06.2020
Show change log
Created on 23.03.2015