Museotilasto


Museovirasto kerää ja julkaisee vuosittain museoalan toimialakohtaista tilastotietoa. Tilastotietoa kerätään Suomen ammatillisesti hoidetuilta museoilta. Vuosittaiset taulukot sisältävät museotilastoinnin piirissä tuotettua, pääsääntöisesti numeerista tietoa. Joissain tapauksissa mukana on myös tekstimuotoista tietoa. Näissä tapauksissa aineiston yhdenmukaisuutta ei välttämättä ole voitu taata.

Aineisto on ladattavissa csv- ja excel-muodoissa.

Tietotuoteselosteen voi ladata pdf-muodossa kohdasta lisätietoja.

Resources (1)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
  1. https://www.museotilasto.fi/tiedostot/museovirasto/files/Tietotuoteseloste_Museotilasto%281%29.pdf
  2. http://www.nba.fi/fi/museoalan_kehittaminen/museotilastot
Collection type Open data
International benchmarks
State Active
Dataset maintainer Museoviraston Kehittämispalvelut
Maintainer email
  1. museotilasto@nba.fi
Maintainer website
comments powered by Disqus