Museotilasto


Museovirasto kerää ja julkaisee vuosittain museoalan toimialakohtaista tilastotietoa. Tilastotietoa kerätään Suomen ammatillisesti hoidetuilta museoilta. Vuosittaiset taulukot sisältävät museotilastoinnin piirissä tuotettua, pääsääntöisesti numeerista tietoa. Joissain tapauksissa mukana on myös tekstimuotoista tietoa. Näissä tapauksissa aineiston yhdenmukaisuutta ei välttämättä ole voitu taata.

Aineisto on ladattavissa csv- ja excel-muodoissa.

Tietotuoteselosteen voi ladata pdf-muodossa kohdasta lisätietoja.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. https://www.museotilasto.fi/tiedostot/museovirasto/files/Tietotuoteseloste_Museotilasto%281%29.pdf
  2. http://www.nba.fi/fi/museoalan_kehittaminen/museotilastot
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Museoviraston Kehittämispalvelut
Den ansvarigas e-post
  1. museotilasto@nba.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus