Ruotsinkielinen lakikieli (Slaf) – sanasto

Ruotsinkielinen lakikieli (Slaf) – sanasto sisältää suomenkielisissä lakiteksteissä usein esiintyviä sanoja, ilmauksia ja fraaseja sekä suositukset näiden ruotsinkielisiksi vastineiksi. Sanasto sisältyy käsikirjaan Svenskt lagspråk i Finland – Ruotsinkielinen lakikieli (Slaf).

Sanaston tarkoituksena on tukea Suomen lainsäädäntöä suomesta ruotsiin kääntävien työtä.

Sanasto on suunnattu ensisijaisesti niille, jotka valmistelevat, kirjoittavat ja kääntävät lakiehdotuksia ja muita säädöstekstejä, sekä niille, jotka vastaavat valtionhallinnon ruotsinkielisten viranomaistekstien tuottamisesta. Lisäksi Slaf on erinomainen käsikirja kaikille muillekin, jotka kirjoittavat ja kääntävät lain ja hallinnon tekstejä.

Sanasto on koottu valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnassa ja se perustuu käsikirjan aiemmissa laitoksissa julkaistuihin sanastoihin. Sanasto sisältää tällä hetkellä n. 1 589 eri sanaa, ilmausta ja fraasia, ja sanastoa päivitetään jatkuvasti.

Sanasto on saatavilla myös pdf-tiedostona valtioneuvoston yhteisessä julkaisuarkistossa Valtossa sekä säädöstietokanta Finlexissä. Aineisto on julkaistu Term Base eXchange (TBX) -muodossa (http://www.tbxinfo.net/tbx-about/).

Sanasto on käytettävissä myös valtioneuvoston termipankki Valterissa.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer Valtioneuvoston kanslia
Maintainer email
  1. simo.kankkunen@gov.fi
Last modified 31.10.2023
Show change log
Created on 21.08.2018