Suojeltu rakennusperintö (Rakennusperintörekisteri)

Museoviraston tuottama rakennusperintöaineisto sisältää Asetuksella 480/85, Kirkkolailla (1054/1993), Lailla ortodoksisesta kirkosta (985/2006) sekä ns. Rautatiesopimuksella (1998) suojellut kohteet ja niihin kuuluvat rakennukset. Kirkkolailla ja Lailla ortodokisesta kirkosta suojelluista kohteista mukana ovat vain ennen vuotta 1917 rakennetut kirkkorakennukset, eivät mahdolliset muut rakennukset kuten tapulit tai hautakappelit.

Aineistosta on luotu erilaisia tietotuotteita. Museoviraston internetsivuilta ladattavissa "Suunnittelijan" tai Inspire-aineistoissa ei ole mukana kohteita, jotka on suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta (tai vanhalla rakennussuojelulailla), koska ko. suojelutietojen ylläpito kuuluu ympäristöhallinnolle. Nämä kohteet on kuitenkin mukana aineistosta tehdyssä wms-rajapinnassa (ja mm. Paikkatietoikkunassa).

Aineisto ei sisällä kaavoissa suojeltuja rakennuksia tai alueita.

Kirkkolailla suojelluista kirkoista vastaava organisaatio on Kirkkohallitus. Lailla ortodoksisesta kirkosta suojelluista kirkoista vastaava organisaatio on Kirkollishallitus.

Rakennukset on paikannettu pistemäisinä, mahdolliset suojelualueet polygoneina.

Aineistoista on laadittu kolme eri laajuista tietotuotetta (Inspire, suunnittelijan aineisto ja tutkijan aineisto).

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Museovirasto
Maintainer email
  1. paikkatieto@nba.fi
Valid from 28.07.2009
Valid until 31.12.2015
Last modified 15.05.2023
Show change log
Created on 01.01.2008

Give feedback

comments powered by Disqus