Suojeltu rakennusperintö (Rakennusperintörekisteri)

Museoviraston tuottama rakennusperintöaineisto sisältää Asetuksella 480/85, Kirkkolailla (1054/1993), Lailla ortodoksisesta kirkosta (985/2006) sekä ns. Rautatiesopimuksella (1998) suojellut kohteet ja niihin kuuluvat rakennukset. Kirkkolailla ja Lailla ortodokisesta kirkosta suojelluista kohteista mukana ovat vain ennen vuotta 1917 rakennetut kirkkorakennukset, eivät mahdolliset muut rakennukset kuten tapulit tai hautakappelit.

Aineistosta on luotu erilaisia tietotuotteita. Museoviraston internetsivuilta ladattavissa "Suunnittelijan" tai Inspire-aineistoissa ei ole mukana kohteita, jotka on suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta (tai vanhalla rakennussuojelulailla), koska ko. suojelutietojen ylläpito kuuluu ympäristöhallinnolle. Nämä kohteet on kuitenkin mukana aineistosta tehdyssä wms-rajapinnassa (ja mm. Paikkatietoikkunassa).

Aineisto ei sisällä kaavoissa suojeltuja rakennuksia tai alueita.

Kirkkolailla suojelluista kirkoista vastaava organisaatio on Kirkkohallitus. Lailla ortodoksisesta kirkosta suojelluista kirkoista vastaava organisaatio on Kirkollishallitus.

Rakennukset on paikannettu pistemäisinä, mahdolliset suojelualueet polygoneina.

Aineistoista on laadittu kolme eri laajuista tietotuotetta (Inspire, suunnittelijan aineisto ja tutkijan aineisto).

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Original dataset Link to harvested dataset
Ansvarig Museovirasto
Den ansvarigas e-post
  1. paikkatieto@nba.fi
Giltig fr.o.m. 28.07.2009
Giltig t.o.m. 31.12.2015
Last modified 30.11.2022
Visa ändringslogg
Created on 01.01.2008

Give feedback

comments powered by Disqus