Suomen tilastollinen vuosikirja

Suomen tilastollinen vuosikirja on laaja tilastojen kokoomateos suomalaisista ja suomalaisesta yhteiskunnasta. Vuosikirjassa yhdistyvät uusin tilastotieto ja pitkät aikasarjat yhteiskunnan kehityksestä. Julkaisu sisältää myös vertailutietoa muista maista.

Resources (1)

Additional Info

Maintainer email
  1. info@tilastokeskus.fi
Maintainer website http://www.tilastokeskus.fi
Links to additional information
  1. http://tilastokeskus.fi/tup/julkaisut/taulukkopalvelut.html
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Last modified 30.01.2021
Show change log
Created on 29.01.2021

Give feedback

comments powered by Disqus