Thesis metadata

Turku University of Applied Sciences published thesis are freely available in Theseus.fi. This dataset contains metadata on 2015-2022 graduated students from Degree Programme in Bachelor of Engineering and their thesis. The dataset contains the following fields: studyEntitlementDays - Opinto-oikeuden pituus päivinä studyCredits - Opintopisteiden määrä valmistuessa grade - Opinnäytetyön arvosana (1-5) supervisorId - Valvojan ID pages - Sivumäärä words - Sanamäärä onlineReferences - Sähköisten lähteiden määrä printedReferences - Painettujen lähteiden määrä weakReferences - Heikkojen lähteiden määrä (wikipedia, reddit, blog, youtube) keywordAppearances - Avainsanojen esiintymismäärä keywords - Avainsanalista

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer Turku University of Applied Sciences
Maintainer email
  1. tiina.ferm@turkuamk.fi
Maintainer website www.turkuamk.fi
Valid from 01.05.2023
Last modified 28.04.2023
Show change log
Created on 28.04.2023