Opinnäytetyöt Bachelor of Engineering, ICT, metadata

Suurin osa Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetöistä on vapaasti luettavissa ammattikorkeakoulujen yhteisessä opinnäytetyötietokannassa, Theseuksessa (https://www.theseus.fi). Tähän aineistoon on kerätty metadataa vuosien 2017-2022 tieto- ja viestintätekniikan englanninkielisen koulutusohjelman julkaisuista. Metadata on kerätty pdf-muotoisista julkaistuista opinnäytetöistä. Datasetistä on jätetty pois kaikki työt, joiden metatadaa ei ole voitu lukea kokonaisuudessaan.

Kenttä supervisor id vastaa English-taught ICT degree program datasetin kenttää (=osa ohjaajista on samoja molemmissa dataseteissä)

Aineisto sisältää seuraavat kentät:

studyEntitlementDays - Opinto-oikeuden pituus päivinä

studyCredits - Opintopisteiden määrä valmistuessa

grade - Opinnäytetyön arvosana (1-5)

supervisorId - Valvojan ID (arvosanan kirjannut ohjaaja, ohjaajia voi olla 1-4)

pages - Sivumäärä

words - Sanamäärä

onlineReferences - Sähköisten lähteiden määrä

printedReferences - Painettujen lähteiden määrä

weakReferences - Heikkojen lähteiden määrä (wikipedia, reddit, blog, youtube)

keywordAppearances - Avainsanojen esiintymismäärä

keywords - Avainsanalista

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Åbo yrkeshögskola
Administratörens e-post
  1. tiina.ferm@turkuamk.fi
Administratörens webbplats www.turkuamk.fi
Giltig fr.o.m. 01.05.2023
Senast redigerat 22.03.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 28.04.2023