Turun kaupungin liikennemerkit

Aineisto sisältää Turun kaupungin liikennemerkit ja niiden koordinaatit kattaen asemakaavoitetun alueen katuverkkoa noin 630 km. Sijainnin mittatarkkuudeksi on arvioitu alle 10 cm.

Liikenteessä tulee aina noudattaa maastoon asetettuja liikennemerkkejä tietoaineiston sisällöstä riippumatta.

Jatkuvasti ylläpidettävä liikennemerkkirekisteri on saatavilla WFS-rajapinnassa.

Julkaistut tasot:

WFS-rajapinta:

 • GIS:Liikennemerkit
 • GIS:Liikennemerkit_invapaikat (tähän tasoon on suodatettu osa GIS:Liikennemerkit-aineiston kohteita)

OGC API -rajapinta:

 • Liikennemerkit
 • Liikennemerkit_invapaikat

Lisätiedot:

Jatkuvasti ylläpidettävän liikennemerkkirekisterin lähtöaineistona käytetty, katunäkymäkuvauksen automaattisen kuvatulkinnan perusteella tuotettu aineisto on saatavilla tiedostomuotoisena. Lähtöaineisto on kuvattu syyskuussa 2019 ja sitä ei päivitetä.

 • x X-koordinaatti
 • y Y-koordinaatti
 • z Z-koordinaatti
 • fid Yksilöllinen ID-numero
 • type Merkkityyppi (Liikennemerkistö)
 • text Merkin teksti
 • mount_type Merkin kiinnitystapa
 • date tallennuspäivämäärä
 • direction Merkin katselukulma

Koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK23

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer Turku
Maintainer email
 1. avoindata@turku.fi
 2. paikkatieto@turku.fi
Maintainer website data.turku.fi
Geographical coverage
Update frequency
Last modified 06.03.2024
Show change log
Created on 20.12.2017