Turun kaupungin pienaluetilastoja


Tilastotietoja Turun kaupungin osa-aluettain. Aineisto sisältää aluejaot: koko kaupunki (853 Turku) ja pienalueet (853+kuusi numeroa).

Alkuperäiset aineistot on tuottanut Tilastokeskus. Turun kaupungin avoimen datan palvelu on sopimus- ja tietosuojasyistä rajannut aineistojen laajuutta. Julkaistuilla alueilla on vähintään 100 asukasta tai 10 rakennusta tilastosta riippuen.

Tietoa alkuperäisistä tietokannoista https://www.stat.fi/tup/vaestotilastopalvelu/index.html

Ohjelmistoja aineistojen hyödyntämiseen https://www.stat.fi/tup/tilastotietokannat/px-tuoteperhe.html Käytä PxWin-ohjelmistoa.

Päivitykset:

  • 29.9.2020 Lisätty asunto-, kesämökki- ja rakennustietoja
  • 25.9.2020 Lisätty muuttoliike- ja väestönmuutostilastoja
  • 22.9.2020 Lisätty väestörakennetilastoja

Resources (21)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license

Aineiston on tuottanut Tilastokeskus

Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
  1. data.turku.fi
Collection type Open data
International benchmarks
Dataset maintainer Turun kaupunki
Maintainer email avoindata@turku.fi
Maintainer website data.turku.fi
comments powered by Disqus