Työmarkkinatuen saajat tukipäivien kertymän ja korvausperusteen mukaan

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin Työmarkkinatuen saajat tukipäivien kertymän ja korvausperusteen mukaan. Aineistossa on työmarkkinatuen ja kotoutumistuen saajat kuukauden/vuoden lopussa. Vuositason aineistossa on tiedot vuodesta 2014 ja kuukausitason aineistossa tammikuusta 2018 alkaen.

Saajat tilastoituvat takautuvasti niille kuukausille, joille henkilölle maksetaan kuukauden viimeiselle työpäivälle kohdistuvaa työttömyysturvaetuutta kolmen seuraavan kalenterikuukauden aikana. Esimerkiksi vuoden lopun saajaksi tilastoituu, jos henkilölle maksetaan joulukuun viimeiselle päivälle kohdistuva työttömyysturvaetuus seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Työmarkkinatukipäivien kertymä on työttömyysajalta maksettujen tukipäivien määrä, joka tuen saajalle on maksettu tilastointiaikaan asti. Kertymän laskeminen aloitetaan alusta, jos henkilö täyttää työssäoloehdon.

Korvausperuste jakaa etuudet työttömyysajalta ja työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettuihin etuuksiin.

Mikäli aineisto on jaettu useampaan csv-tiedostoon, uusimmat päivittyvät tiedot löytyvät data.csv-tiedostosta. Muissa tiedostoissa tiedoston nimi kertoo mitkä vuodet kyseinen aineisto kattaa.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer Kela (The Social Insurance Institution of Finland)
Maintainer email
  1. tilastot@kela.fi
Maintainer website https://www.kela.fi/tietopalvelut-avoin-data
Geographical coverage
Update frequency
Last modified 15.03.2023
Show change log
Created on 15.03.2023

Give feedback

comments powered by Disqus