Väestöennustesovellus

Asuinrakennusten ryhmittelyn SAS-ohjelmat

Rakennustyyppien määrittelyn ja parametrien laadinnan SAS-ohjelmat sekä tulostiedostot (SAS) uusien asuntojen ikäjakaumasta ja jäljellejäämisluvuista rakennustyypeittäin. Rakennustyyppien määrittelyn lähtöaineistoina ovat v. 2016–2020 Seutu-CD:n rakennustiedostot ja rakennustasoiset väestötiedostot.

Lisäksi tilastoalueiden ryhmittelyselvityksen Excel-tiedosto, jolla ryhmittelyselvityksen analyysi on tehty. Siihen ei liity SAS-ohjelmia.

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format ZIP
Size 527422
Data status Current version
Temporal Coverage 22.09.2022 -
Last updated 3 May 2022
Created 3 May 2022
SHA256 1f4a16f55e4c015e6937309be3e5b3932b81b16f2d3bd2103110cd45dadc65a7