Väestöennustesovellus

Asuinrakennusten ryhmittelyn SAS-ohjelmat

Rakennustyyppien määrittelyn ja parametrien laadinnan SAS-ohjelmat sekä tulostiedostot (SAS) uusien asuntojen ikäjakaumasta ja jäljellejäämisluvuista rakennustyypeittäin. Rakennustyyppien määrittelyn lähtöaineistoina ovat v. 2016–2020 Seutu-CD:n rakennustiedostot ja rakennustasoiset väestötiedostot.

Lisäksi tilastoalueiden ryhmittelyselvityksen Excel-tiedosto, jolla ryhmittelyselvityksen analyysi on tehty. Siihen ei liity SAS-ohjelmia.

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto ZIP
Tiedostokoko 506005
Aineiston tila Voimassa
Katettu ajanjakso 22.09.2022 -
Data viimeksi päivitetty 22. huhtikuuta 2024
Metatieto viimeksi päivitetty 22. huhtikuuta 2024
Luotu 3. toukokuuta 2022
SHA256 e040ee6621854256a0a449e2870f1184f334b4cabe373fd4bc472eea139093cc