Väestöennustesovellus

Asuinrakennusten ryhmittelyn SAS-ohjelmat

Rakennustyyppien määrittelyn ja parametrien laadinnan SAS-ohjelmat sekä tulostiedostot (SAS) uusien asuntojen ikäjakaumasta ja jäljellejäämisluvuista rakennustyypeittäin. Rakennustyyppien määrittelyn lähtöaineistoina ovat v. 2016–2020 Seutu-CD:n rakennustiedostot ja rakennustasoiset väestötiedostot.

Lisäksi tilastoalueiden ryhmittelyselvityksen Excel-tiedosto, jolla ryhmittelyselvityksen analyysi on tehty. Siihen ei liity SAS-ohjelmia.

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto ZIP
Tiedostokoko 505383
Aineiston tila Voimassa
Katettu ajanjakso 22.09.2022 -
Viimeisin päivitys 3. toukokuuta 2022
Luotu 3. toukokuuta 2022
SHA256 fc621c48c6cb6d990598e673b9524b36e90ea7a7789eb32bfb98a40cca22430e