Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)

Museovirastossa laadittu valtakunnallinen inventointi, joka valtioneuvoston 20.12.2009 antamalla päätöksellä korvaa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa mainitun vastaavan vuoden 1993 inventoinnin. Uusi inventointi sisältää 1258 kohdetta.

Inventoinnissa on huomioitu alueellisesti ja ajallisesti rakennusperinnön monimuotoisuus ja Suomen historian keskeiset teemat. Kulttuuriympäristöt ovat yksittäisiä rakennuksia laajempia alueita, ja ne voivat ulottua yli kuntarajojen. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt tulee ottaa huomioon kaavoituksessa. Kohteet ovat pisteitä, viivoja, alueita tai niiden yhdistelmiä.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Museovirasto
Maintainer email
  1. paikkatieto@nba.fi
Last modified 13.11.2023
Show change log
Created on 22.12.2009