Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)

Museovirastossa laadittu valtakunnallinen inventointi, joka valtioneuvoston 20.12.2009 antamalla päätöksellä korvaa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa mainitun vastaavan vuoden 1993 inventoinnin. Uusi inventointi sisältää 1258 kohdetta.

Inventoinnissa on huomioitu alueellisesti ja ajallisesti rakennusperinnön monimuotoisuus ja Suomen historian keskeiset teemat. Kulttuuriympäristöt ovat yksittäisiä rakennuksia laajempia alueita, ja ne voivat ulottua yli kuntarajojen. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt tulee ottaa huomioon kaavoituksessa. Kohteet ovat pisteitä, viivoja, alueita tai niiden yhdistelmiä.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Museovirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@nba.fi
Viimeksi muokattu 13.11.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 22.12.2009