Finnish government budget


Talousarviokirjanpidon (TaKP) ja liikekirjanpidon (LKP) mukaisia tietoja valtion taloudesta. Valtion kirjanpitoyksiköiden määrärahat ja niiden käyttö, toiminnan tuotot ja kulut, vastaavan ja vastattavan tase-erät sekä verotulot.

Resources (1)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
  1. http://www.netra.fi
Collection type Open data
International benchmarks
Dataset maintainer Valtiokonttori
Maintainer email netra@valtiokonttori.fi
Maintainer website www.netra.fi
comments powered by Disqus