Finnish government budget

Talousarviokirjanpidon (TaKP) ja liikekirjanpidon (LKP) mukaisia tietoja valtion taloudesta. Valtion kirjanpitoyksiköiden määrärahat ja niiden käyttö, toiminnan tuotot ja kulut, vastaavan ja vastattavan tase-erät sekä verotulot.

Resources (1)

Additional Info

Maintainer email
  1. netra@valtiokonttori.fi
Maintainer website www.netra.fi
Links to additional information
  1. http://www.netra.fi
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Last modified 01.04.2020
Show change log
Created on 03.09.2014

Give feedback

comments powered by Disqus