Valtion talouden budjetti


Talousarviokirjanpidon (TaKP) ja liikekirjanpidon (LKP) mukaisia tietoja valtion taloudesta. Valtion kirjanpitoyksiköiden määrärahat ja niiden käyttö, toiminnan tuotot ja kulut, vastaavan ja vastattavan tase-erät sekä verotulot.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. http://www.netra.fi
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Valtiokonttori
Den ansvarigas e-post
  1. netra@valtiokonttori.fi
Den ansvarigas webbplats www.netra.fi
comments powered by Disqus