Title:
Digi- ja väestötietovirasto
URL:
digi_ja_vaestotietovirasto
Description:
Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta. Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet).
Home page:
http://dvv.fi
Features:
public administration organisation
Regional coverage / Producer type:
country
Image URL:
https://dvv.fi/documents/16079645/16452557/section-info-fi.png/9c02b3ea-4377-c2f4-c166-5c2285cb44a4?t=1574845075000

Publisher hierarchy