Namn:
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
URL:
digi_ja_vaestotietovirasto
Beskrivning:
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till uppgifter och tillhandahåller tjänster för kundernas olika livsskeden. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata visar riktningen, förnyar samhället och stöder medborgarnas möjligheter att uträtta ärenden hos den offentliga förvaltningen. Vårt mål är att göra Finland till ett smidigare samhälle. Här är digitaliseringen en central resurs.
Startsida:
http://dvv.fi
Egenskaper:
En organisation inom offentlig förvaltning
Regional täckning/Producenttyp:
country
Bildens URL:
https://dvv.fi/documents/16079645/16452557/section-info-fi.png/9c02b3ea-4377-c2f4-c166-5c2285cb44a4?t=1574845075000

Producenthierarki