Turku

Filters

222 datasets found

  Turun ja Kaarinan seurakunnat Julkaistut tasot: WFS-rajapinta: GIS:Seurakunnat OGC API -rajapinta: Seurakunnat Lisätiedot: Avoimet paikkatietorajapinnat

  Cities
  OGC API
  WFS

  Turun ylläpitämät koirapuistot. Julkaistut tasot: WFS-rajapinta: GIS:Koirapuistot OGC API -rajapinta: Koirapuistot Lisätiedot: Avoimet paikkatietorajapinnat

  Cities
  OGC API
  WFS

  Turun kaupungin kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudella on käytössään niin kutsuttuja tekniikkapollareita, joista saa sähköä ja osasta myös vettä. Pollareita vuokrataan myös tapahtumakäyttöön. Pollareita sijaitsee...

  Cities
  OGC API
  WFS

  Turun ja Kaarinan ylläpitovastuilla olevat katualueet. HUOM! Aineistoa ylläpidetään jatkuvasti ja päivitykset ladataan rajapintaan kerran viikossa, joten aineistoa ei tule käyttää operatiivisessa toiminnassa (esim....

  Cities
  OGC API
  WFS

  Turun ja Kaarinan ylläpitovastuilla olevat viheralueet. HUOM! Aineistoa ylläpidetään jatkuvasti ja päivitykset ladataan rajapintaan kerran viikossa, joten aineistoa ei tule käyttää operatiivisessa toiminnassa (esim....

  Cities
  OGC API
  WFS

  Turun ja Kaarinan määrittelemät pysäköintikieltoalueet kaupallisten operaattoreiden sähköpotkulaudoille ja vastaaville kulkuneuvoille. Julkaistut tasot: WFS-rajapinta: GIS:Sahkopotkulauta_pysakointikielto OGC API...

  Cities
  OGC API
  WFS

  Turun määrittelemät nopeusrajoitusalueet kaupallisten operaattoreiden sähköpotkulaudoille ja vastaaville kulkuneuvoille. Julkaistut tasot: WFS-rajapinta: GIS:Sahkopotkulauta_nopeusrajoitus OGC API -rajapinta:...

  Cities
  OGC API
  WFS

  Turun katualueille merkityt pysäköintipaikat sähköpotkulaudoille ja vastaaville kulkuneuvoille. Julkaistut tasot: WFS-rajapinta: GIS:Sahkopotkulautaparkki OGC API -rajapinta: Sähköpotkulautaparkki Lisätiedot:...

  Cities
  OGC API
  WFS

  Turun keskustan rekkakieltoalue. Raskaalta liikenteeltä (yli 15 m ajoneuvot) on ajaminen kielletty Turun keskustan alueella. 15 metriä pitkät ajoneuvot tarvitsevat erityisluvan ajaakseen Turun keskustan...

  Cities
  OGC API
  WFS

  Turun seudulle on määritelty numeroituja seudullisia pyöräilyreittejä, jotka lähtevät säteittäin Turusta. Reitti numero 1 kulkee Turun keskustasta Ruissaloon ja numerointi kiertää Turun keskustan myötäpäivään. Lisäksi...

  Cities
  OGC API
  WFS

  Turun seudun yleiset polkupyöräparkit. Turun ja Kaarinan osalta aineisto sisältää Turun ja Kaarinan ylläpitämät, katu- ja viheraluilla sijaitsevat kohteet. Aineisto ei ole muiden seudun kuntien osalta kattava....

  Cities
  OGC API
  WFS

  Turun ja Kaarinan äänestysalueet. Julkaistut tasot: WFS-rajapinta: GIS:Aanestysalueet WFS-rajapinta: Opaskartta_aanestysalueet OGC API -rajapinta: Äänestysalueet Lisätiedot: Avoimet paikkatietorajapinnat

  Cities
  OGC API
  WFS
  WMS

  Aineisto esittää Turun seudun pyöräilyverkostoa, joka käsittää virallisten pyöräteiden lisäksi myös muita pyöräilyyn soveltuvia ajoväyliä kuten vähäliikenteiset ajoradat ja viheralueiden hiekkatiet. Julkaistut tasot:...

  Cities
  OGC API
  WFS

  Turun ja Kaarinan tilastolliset pienalueet (osa-alueet) Julkaistut tasot: WFS-rajapinta: GIS:Pienalueet OGC API -rajapinta: Pienalueet Lisätiedot: Avoimet paikkatietorajapinnat

  Cities
  OGC API
  WFS

  Turun pysäköinnin maksuvyöhykkeet. Käytössä on kolme eri vyöhykettä, joilla on eri tuntimaksut. Julkaistut tasot: WFS-rajapinta: GIS:Pysakoinnin_maksuvyohykkeet OGC API -rajapinta: Pysäköinnin maksuvyöhykkeet...

  Cities
  WFS

  Aineisto esittää Turun seudun pyöräilyverkostoa, joka käsittää virallisten pyöräteiden lisäksi myös muita pyöräilyyn soveltuvia ajoväyliä kuten vähäliikenteiset ajoradat ja viheralueiden hiekkatiet. Julkaistut tasot:...

  Cities
  OGC API
  WFS

  Turun vanhojen kylänrajojen likimääräiset sijainnit. Aineisto ei ole kuvaus minkään tietyn ajan tilanteesta, vaan kylärajaukset on pyritty tekemään sulkeutuviksi siten, kun se kohtuudella on ollut tehtävissä....

  Cities
  OGC API
  WFS

  Turun seudun postinumeroalueet Julkaistut tasot: WFS-rajapinta: GIS:postinumeroalueet WMS-rajapinta: Turun postinumeroalueet OGC API -rajapinta: Postinumeroalueet Lisätiedot: Avoimet paikkatietorajapinnat

  Cities
  OGC API
  WFS
  WMS

  Turun ja Kaarinan kaupunginosat Julkaistut tasot: WFS-rajapinta: GIS:Kaupunginosat WMS-rajapinta: Turun kaupunginosat OGC API -rajapinta: Kaupunginosat Lisätiedot: Avoimet paikkatietorajapinnat

  Cities
  OGC API
  WFS
  WMS

  Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Sisältö: Asemakaavayhdistelmän kohteet kohdetyypeittäin. Kunnan tai muun julkisyhteisön toteutettavaksi tarkoitettu erityisalue on MRL 83...

  Cities
  KUNTAGML