Openness (Five Stars)

Datasets evaluated on Tim Berners-Lee's Five Stars of Openness - openly licensed, openly accessible, structured, open format, URIs for entities, linked.

Generated: February 29, 2024, 05:02 (UTC)

Options

Index of all organizations

Download: CSV JSON

Results

  • Star average: 0.0
  • Total stars: 0
  • Evaluated datasets: 20 / 20
  • Star frequencies:
    Without an evaluation Stars 0 Stars 1 Stars 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5
    0 20 0 0 0 0 0
Dataset Notes Stars Reason
ÄLYKKÄÄN TALOTEKNIIKAN PILOTTIKOHDE 0 License not open
Digikaava KIRA-digi-hankkeen loppuraportti FCG 0 License not open
KIRA-digi loppuraportti 0 License not open
KAVI - Kallionlaadun visualisointi maanalaisessa rakentamisessa - loppuraportti 0 License not open
Kiinteistöjen "big datan" hyödyntäminen uusien palvelujen ja liiketoimintamallien luomisessa 0 License not open
KIRA-digi-hanke: Keski-Suomen Kioskin, Satakunnan Pakin ja Etelä-Savon Eskun paikkatietorajapinnat 0 License not open
KIRA-Digi hanke VIRTUAALITEKNOLOGIOIDEN NOPEAN SOVELTAMISEN MALLIT 0 License not open
KIRA-digi-hankke_concrete_register 0 License not open
KIRA-digi-hankkeen loppuraportti 0 License not open
KIRA-Digi-hankkeen loppuraportti, rakennuslupatietojen massadigitointi 0 License not open
Kira-digi-kokeilu: Avoin kaupunkidata vauhdittaa kaupunkivisualisointia 0 License not open
KIRA-digi loppuraportti 0 License not open
Kira-digi loppuraportti Building-AI 0 License not open
KIRA-digi loppuraportti 0 License not open
KIRA-DIGI-raportti-APInf-Rajapintahallinta-vaatimukset-kira-alue 0 License not open
Kira-digi tulosraportti: Uuden sukupolven VR-laitteiden sovellutukset rakennusprojekteissa 0 License not open
KTI Kiradigi-mallin pilotointi transaktioprosessissa 0 License not open
MAKU-digi: Maaperäsidonnaisten kustannusten digitalisaatio 0 License not open
Tekoäly ja rakennusten ennakoiva kunnossapito 0 File could not be downloaded. Reason: URL invalid. Error details: Invalid url scheme. Please use one of: https http ftp. Attempted on 27/02/2024. T...
Tietomallit rakennusten turvallisuuden varmistamisessa KIRA-digi kokeiluhankkeen loppuraportti 0 License not open