Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Generated: joulukuuta 1, 2023, 05:03 (UTC)

Options

Index of all organizations

Lataa: CSV JSON

Results

  • Tähtien keskiarvo: 0.0
  • Tähtiä yhteensä: 0
  • Arvioidut tietoaineistot: 20 / 20
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    0 20 0 0 0 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
ÄLYKKÄÄN TALOTEKNIIKAN PILOTTIKOHDE 0 License not open
Digikaava KIRA-digi-hankkeen loppuraportti FCG 0 License not open
KIRA-digi loppuraportti 0 License not open
KAVI - Kallionlaadun visualisointi maanalaisessa rakentamisessa - loppuraportti 0 License not open
Kiinteistöjen "big datan" hyödyntäminen uusien palvelujen ja liiketoimintamallien luomisessa 0 License not open
KIRA-digi-hanke: Keski-Suomen Kioskin, Satakunnan Pakin ja Etelä-Savon Eskun paikkatietorajapinnat 0 License not open
KIRA-Digi hanke VIRTUAALITEKNOLOGIOIDEN NOPEAN SOVELTAMISEN MALLIT 0 License not open
KIRA-digi-hankke_concrete_register 0 License not open
KIRA-digi-hankkeen loppuraportti 0 License not open
KIRA-Digi-hankkeen loppuraportti, rakennuslupatietojen massadigitointi 0 License not open
Kira-digi-kokeilu: Avoin kaupunkidata vauhdittaa kaupunkivisualisointia 0 License not open
KIRA-digi loppuraportti 0 License not open
Kira-digi loppuraportti Building-AI 0 License not open
KIRA-digi loppuraportti 0 License not open
KIRA-DIGI-raportti-APInf-Rajapintahallinta-vaatimukset-kira-alue 0 License not open
Kira-digi tulosraportti: Uuden sukupolven VR-laitteiden sovellutukset rakennusprojekteissa 0 License not open
KTI Kiradigi-mallin pilotointi transaktioprosessissa 0 License not open
MAKU-digi: Maaperäsidonnaisten kustannusten digitalisaatio 0 License not open
Tekoäly ja rakennusten ennakoiva kunnossapito 0 File could not be downloaded. Reason: URL invalid. Error details: Invalid url scheme. Please use one of: https ftp http. Attempted on 07/11/2023. T...
Tietomallit rakennusten turvallisuuden varmistamisessa KIRA-digi kokeiluhankkeen loppuraportti 0 License not open