Aerosähkömagneettinen imaginäärikomponenttikartta


Aerosähkömagneettisesta matalalentoaineistosta interpoloitu (solukoko 50m x 50m) imaginäärikomponenttikartta harmaasävy- ja väripintakarttana. Aineisto perustuu GTK:n tekemään koko Suomen kattavaan matalalentomittauksiin jotka toteutettiin vuosina 1973-2007. Lentokorkeus oli noin 40 metriä, lentolinjojen väli pääasiassa 200 metriä, lentolinjat kulkevat pohjoisesta etelään tai idästä länteen geologisen pääsuuntauksen perusteella ja mittauspisteiden väli lentolinjoilla oli noin 50 metriä.

Resources (1)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license

Aineistoa käytettäessä on aineiston tai sen osan sisältävän tai hyödyntävän palvelun yhteyteen liitettävä maininta alkuperäislähteestä ja aineistoversion vuosiluku, esimerkiksi: Aerosähkömagneettinen imaginäärikomponenttikartta © Geologian tutkimuskeskus 20xx

Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
  1. http://uusi.gtk.fi/export/sites/fi/tietopalvelut/hinnastot/GTK_aineistotuotelisenssi_2_v10.pdf
Collection type Open data
International benchmarks
State Active
Dataset maintainer Geologian tutkimuskeskus
Maintainer email
  1. geodata@gtk.fi
Maintainer website
comments powered by Disqus