Aerosähkömagneettinen imaginäärikomponenttikartta


Aerosähkömagneettisesta matalalentoaineistosta interpoloitu (solukoko 50m x 50m) imaginäärikomponenttikartta harmaasävy- ja väripintakarttana. Aineisto perustuu GTK:n tekemään koko Suomen kattavaan matalalentomittauksiin jotka toteutettiin vuosina 1973-2007. Lentokorkeus oli noin 40 metriä, lentolinjojen väli pääasiassa 200 metriä, lentolinjat kulkevat pohjoisesta etelään tai idästä länteen geologisen pääsuuntauksen perusteella ja mittauspisteiden väli lentolinjoilla oli noin 50 metriä.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen

Aineistoa käytettäessä on aineiston tai sen osan sisältävän tai hyödyntävän palvelun yhteyteen liitettävä maininta alkuperäislähteestä ja aineistoversion vuosiluku, esimerkiksi: Aerosähkömagneettinen imaginäärikomponenttikartta © Geologian tutkimuskeskus 20xx

Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. http://uusi.gtk.fi/export/sites/fi/tietopalvelut/hinnastot/GTK_aineistotuotelisenssi_2_v10.pdf
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Geologian tutkimuskeskus
Den ansvarigas e-post
  1. geodata@gtk.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus