Digitaaliset aineistot arkeologisissa kenttätutkimuksissa - nykytila ja kehittämistarpeet

Selvityksen tarkoitus on määritellä, mitä digitaalisilla arkeologisilla aineistoilla tarkoitetaan, kuka aineistoja käsittelee ja tuottaa, missä muodossa ja miten aineistoja säilytetään. Selvitykseen on pyritty kokoamaan tietoja, jotka ovat tulevaisuudessa olennaisia digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytyksen kannalta. Selvityksen tausta-aineistona on Museoviraston keväällä 2019 teettämä kysely digitaalisista aineistoista alan eri toimijoille. Kyselyyn vastasi 11 henkilöä ja kyselyä on täydennetty tekemällä joulukuussa 2019 muutamia lisähaastatteluja.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer Museovirasto
Maintainer email
  1. jari.kettunen@museovirasto.fi
Maintainer website www.museovirasto.fi
Last modified 18.11.2022
Show change log
Created on 08.09.2020