Digitaaliset aineistot arkeologisissa kenttätutkimuksissa - nykytila ja kehittämistarpeet

Selvityksen tarkoitus on määritellä, mitä digitaalisilla arkeologisilla aineistoilla tarkoitetaan, kuka aineistoja käsittelee ja tuottaa, missä muodossa ja miten aineistoja säilytetään. Selvitykseen on pyritty kokoamaan tietoja, jotka ovat tulevaisuudessa olennaisia digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytyksen kannalta. Selvityksen tausta-aineistona on Museoviraston keväällä 2019 teettämä kysely digitaalisista aineistoista alan eri toimijoille. Kyselyyn vastasi 11 henkilöä ja kyselyä on täydennetty tekemällä joulukuussa 2019 muutamia lisähaastatteluja.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Museovirasto
Administratörens e-post
  1. jari.kettunen@museovirasto.fi
Administratörens webbplats www.museovirasto.fi
Senast redigerat 18.11.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 08.09.2020