Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaava

Maakuntahallitus päätti helmikuussa 2013 käynnistää Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan laatimisen. Vaihemaakuntakaavan teemoina ovat turvetuotanto, suoluonnon suojelu, puolustusvoimien alueet, bioenergia- ja biolaitokset ja energiapuun terminaalit.

Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi III vaihemaakuntakaavan 3.12.2018. Valtuuston päätöksestä jätettiin viisi valitusta, jotka hallinto-oikeus hylkäsi 17.7.2021 antamallaan päätöksellä. Vaihemaakuntakaava on kuulutettu voimaan 23.8.2021.

Kaavan tavoitteena on mm. edistää maakunnan energiaomavaraisuutta osoittamalla energiateollisuuden tarpeisiin riittävä määrä turvetuotantoalueita, turvata maakunnallisesti arvokkaiden suoluonnon kohteiden säilyminen ja edistää energiapuun logistiikkaketjun toimivuutta ja tehokuutta.

Maakuntakaava on laadittu mittakaavassa 1:250 000 ja aineisto soveltuu yleispiirteiseen tarkasteluun.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoituksesta: https://epliitto.fi/aluesuunnittelu-ja-liikenne/maakuntakaavat/

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Etelä-Pohjanmaan liitto
Maintainer email
  1. mari.vaananen@etela-pohjanmaa.fi
Last modified 29.08.2023
Show change log
Created on 16.12.2021