Kuopion kaupunkipyörien käyttötilastot

Kuopion kaupunkipyörien käyttötilastoissa on jokainen kaupunkipyörien lainaustapahtuma. Käyttötilastojen tietokenttäkuvaukset ovat erillisenä liitteenä .XLS muodossa. Tilastoista selviää mm. pyörän lainauksen aikana pyörän käyttämä energiamäärä Wh sekä ajettu matka metreinä. Lisäksi aineistosta selviää pyörän lainaus- ja palautussijainti. Käytettävä koordinaattijärjestelmä on EPSG: 4326 (WGS-84). Data on anonymisoitu kaupungin toimesta. Alkuperäisestä datasta on poistettu asiakkaan henkilötiedot sekä yksilöivät tunnisteet.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer Kuopio
Maintainer email
  1. kunnossapito@kuopio.fi
Maintainer website https://kaupunkipyorat.kuopio.fi/
Links to additional information
  1. https://kaupunkipyorat.kuopio.fi/
Geographical coverage
Update frequency
Valid from 17.02.2022
Valid until 31.12.2027
Last modified 23.05.2023
Show change log
Created on 17.02.2022