Kuopion kaupunkipyörien käyttötilastot

Kuopion kaupunkipyörien käyttötilastoissa on jokainen kaupunkipyörien lainaustapahtuma. Käyttötilastojen tietokenttäkuvaukset ovat erillisenä liitteenä .XLS muodossa. Tilastoista selviää mm. pyörän lainauksen aikana pyörän käyttämä energiamäärä Wh sekä ajettu matka metreinä. Lisäksi aineistosta selviää pyörän lainaus- ja palautussijainti. Käytettävä koordinaattijärjestelmä on EPSG: 4326 (WGS-84). Data on anonymisoitu kaupungin toimesta. Alkuperäisestä datasta on poistettu asiakkaan henkilötiedot sekä yksilöivät tunnisteet.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Kuopio
Administratörens e-post
  1. kunnossapito@kuopio.fi
Administratörens webbplats https://kaupunkipyorat.kuopio.fi/
Länkar till mer information
  1. https://kaupunkipyorat.kuopio.fi/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 17.02.2022
Giltig till 31.12.2027
Senast redigerat 23.05.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 17.02.2022