Oripään kunnan ostolaskut 2022

Oripään kunta julkaisee ostolaskutiedot vuosittain tilinpäätöksen valmistuttua vuoden 2022 tiedoista lukien. Ostolaskudata sisältää tavaroiden ja palveluiden, investointien, tarvike- ja kalustohankintojen sekä vuokrien ostolaskutiedot. Ostolaskudatasta on poistettu maksetut avustukset, lainat, eläkemaksut yms. ei-ostolaskuiksi määriteltävät maksut sekä liikesalaisuuksia tai henkilötietoja sisältävät ostolaskutiedot. Myös toiminimet on poistettu aineistosta, koska elinkeinonharjoittajan nimen sisältävä toiminimi voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön.
Aineisto on poimittu ostoreskontratiedoista rivitasolla, jolloin laskukohtainen yhteissumma saadaan laskemalla saman tositenumeron sisältävät rivit yhteen. Summat ovat arvonlisäverottomia.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer Oripään kunta
Maintainer email
  1. kirjaamo@oripaa.fi
Geographical coverage
Update frequency
Last modified 22.09.2023
Show change log
Created on 22.09.2023