Oripään kunnan ostolaskut 2022

Oripään kunta julkaisee ostolaskutiedot vuosittain tilinpäätöksen valmistuttua vuoden 2022 tiedoista lukien. Ostolaskudata sisältää tavaroiden ja palveluiden, investointien, tarvike- ja kalustohankintojen sekä vuokrien ostolaskutiedot. Ostolaskudatasta on poistettu maksetut avustukset, lainat, eläkemaksut yms. ei-ostolaskuiksi määriteltävät maksut sekä liikesalaisuuksia tai henkilötietoja sisältävät ostolaskutiedot. Myös toiminimet on poistettu aineistosta, koska elinkeinonharjoittajan nimen sisältävä toiminimi voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön.
Aineisto on poimittu ostoreskontratiedoista rivitasolla, jolloin laskukohtainen yhteissumma saadaan laskemalla saman tositenumeron sisältävät rivit yhteen. Summat ovat arvonlisäverottomia.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Oripään kunta
Administratörens e-post
  1. kirjaamo@oripaa.fi
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 22.09.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 22.09.2023