Turun ammattikorkeakoulun ostot

Aineisto sisältää Turun ammattikorkeakoulun palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot vuodelta 2022. Aineistoissa on mukana myös ulkoisella rahoituksella (mm. kansallinen ja kansainvälinen hankerahoitus) rahoitetut hankinnat. Aineistosta on poistettu yksityishenkilöille maksetut laskut.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer Turku University of Applied Sciences
Maintainer email
  1. taloushallinto@turkuamk.fi
Maintainer website www.turkuamk.fi
Geographical coverage
Update frequency
Last modified 21.12.2023
Show change log
Created on 19.12.2023