Turun ammattikorkeakoulun ostot

Aineisto sisältää Turun ammattikorkeakoulun palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot vuodelta 2022. Aineistoissa on mukana myös ulkoisella rahoituksella (mm. kansallinen ja kansainvälinen hankerahoitus) rahoitetut hankinnat. Aineistosta on poistettu yksityishenkilöille maksetut laskut.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Åbo yrkeshögskola
Administratörens e-post
  1. taloushallinto@turkuamk.fi
Administratörens webbplats www.turkuamk.fi
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 21.12.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 19.12.2023