Turun ammattikorkeakoulun ostot

Aineisto sisältää Turun ammattikorkeakoulun palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot vuosilta 2022-2023. Aineistoissa on mukana myös ulkoisella rahoituksella (mm. kansallinen ja kansainvälinen hankerahoitus) rahoitetut hankinnat. Aineistosta on poistettu yksityishenkilöille maksetut laskut.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Turun ammattikorkeakoulu Oy
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. taloushallinto@turkuamk.fi
Ylläpitäjän verkkosivu www.turkuamk.fi
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 03.05.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 19.12.2023