Yleistetty asukastiheys 2011

Aineisto on tuotettu Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) ruutututietoja yleistämällä. YKR-ruututiedoissa koko Suomi on jaettu 250x250 metrin ruutuihin, joihin on liitetty erilaisia ruutujen aluetta koskevia tilastotietoja, kuten väestön ja työpaikkojen määrä. Yleistetty asukasmäärä esitetään väestötiheytenä (asukasta hehtaarilla).

Aineiston otsikko: Yleistetty asukastiheys 2011. Aineiston tekninen nimi: vaesto_1km_2011

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Maintainer email
  1. sci@utu.fi
Last modified 11.06.2024
Show change log
Created on 04.10.2012